Tarieven

Tarieven Sportbegeleiding 

De tarieven voor sportbegeleiding zijn afhankelijk van het traject wat je gaat volgen, voor meer informatie kun je contact opnemen via de sport begeleiding pagina. Ik kan je na een verkennend gesprek een voorstel doen afhankelijk van jouw wensen. Deze kosten zijn niet te declareren bij je zorgverzekering.


Tarieven Fysiotherapie 2020

De kosten voor fysiotherapie zijn voornamelijk afhankelijk van het aantal benodigde behandelingen en het tarief wat je vergoed krijgt van je zorgverzekeraar. Vooraf is het altijd lastig om aan te geven hoeveel behandelingen je nodig gaat hebben.

In deze tabel vind je codes, dit zijn de codes die verzekeraars gebruiken bij declaraties.

Indien je voor de eerste naar de praktijk komt, en geen verwijzing hebt, zal er eerst code 1864 gedeclareerd worden, daarna code 1000. Als je met verwijzing komt is dit code 1870 en daarna code 1000. Sommige verzekeraars eisen een verwijzing bij niet gecontracteerde zorg, deze kunt je bij je huisarts opvragen.

Code Omschrijving Prijs
1000 reguliere zitting € 41,00
toeslag aan huis € 18,00
1001 zitting incl aan huis toeslag € 59,00
1400 eenmalig onderzoek € 82,00
1401 eenmalig onderzoek aan huis € 100,00
1700 lange zitting complexe zorgvraag € 82,00
1850 screening € 24,00
1851 screening aan huis € 42,00
1860 intake na screening € 41,00
1861 intake na screening aan huis (i.c.m. screening aan huis) € 59,00
1870 en 1864 intake na verwijzing/ screening, intake en onderzoek zonder verwijzing € 60,00
1871 intake na verwijzing inclusief aan huis toeslag € 78,00
1900 eenvoudige rapportage € 41,00
1901 uitgebreide rapportage € 8,00
1920 telefonische zitting € 21,00
niet nagekomen intake € 60,00
 1960 niet nagekomen afspraak € 41,00

Eerste afspraak

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft bepaald dat vanaf 2015 screening, intake en onderzoek én behandeling op dezelfde dag plaats kunnen vinden. Voorheen moest u later terugkomen voor een eerste behandeling en was het alleen toegestaan de om tijdens de eerste afspraak een intake te doen.

Voor u betekent dit dat zowel de kosten voor een intake (met eventueel een screening, wanneer u zonder verwijzing komt) als de kosten voor een eerste behandeling in rekening gebracht zullen worden en dat u direct geholpen wordt aan uw klachten. We zullen de eerste keer dan ook langer bezig zijn dan de reguliere tijd van 25 minuten.

Betaling

De behandeling en intake zullen aan het eind van de afspraak direct betaald moeten worden, dit kan per pin. U ontvangt via email een gespecificeerde nota, die u zelf kunt indienen bij uw verzekeraar. Afhankelijk van uw polisvoorwaarden krijgt u een deel of het geheel vergoed. U bent zelf verantwoordelijk om na te gaan welke kosten u vergoed krijgt. Kijk hiervoor in uw polisvoorwaarden onder “niet-gecontracteerde zorg”. Er zijn verzekeraars die een verwijzing noodzakelijk achten. Heeft u hier vragen over kunt u altijd bij de praktijk terecht.

Afspraak afzeggen

Indien u een afspraak niet kunt nakomen, ongeacht de reden, dient u minimaal 48 uur vooraf deze afspraak af te zeggen of te verplaatsen. Wanneer u binnen deze 48 uur een afspraak afzegt of niet komt opdagen zal 100% van het tarief in rekening gebracht worden. (zie tabel) Deze kosten kunt u niet indienen bij uw verzekering en komen dus voor uw eigen rekening. Afzeggen kan telefonisch of via email.

Het is echter raadzaam voor de continuïteit van de behandeling afspraken niet af te zeggen.

Niet-gecontracteerde zorg

Zoals u heeft kunnen lezen werkt deze praktijk zonder contracten met verzekeraars. Dit is omdat ik van mening ben dat de kwaliteit van zorg in de daadwerkelijke behandeling zit en niet in het naleven van de regels die verzekeraars mij als therapeut opleggen. De eisen die verzekeraars aan therapeuten stellen worden steeds uitgebreider op een manier dat de therapeut beperkt wordt in zijn of haar behandelwijze en bedrijfsvoering. Contractering zoals beoogd door het ministerie heeft er in geresulteerd dat een therapeut een standaard contract opgestuurd krijgt, waarbij geen discussie bestaat over de inhoud ervan. Onafhankelijke kwalitatieve zorg is waar ik voor sta! Wil je een zo hoog mogelijke vergoeding van je verzekering krijgen, kies dan voor een restitutiepolis.

De volledige algemene voorwaarden kunt u vinden onderaan de website. Bij het maken van een afspraak gaat u akkoord met deze voorwaarden.